De lockdownvinger en andere coronawoorden

Het is zo’n verhaal dat je (ooit) vertelt aan de kleinkinderen. Opa die – ah toe, nog één keer dan – uit de doeken doet hoe het er toch aan toe ging in twintigtwintig. Hoe je je toen tweeëneenhalve maand moest zien te vermaken met online dorpsbingo’s, pubquizjes en gezellig samen online aan een wijntje nippen. In plaats van even een keer in de rol te kruipen van badkuip en jezelf eens lekker te laten vollopen in de stamkroeg. 

“Die kleuren zien er heel anders uit!”

Gelukkig weet het bedrijfsleven ons steeds vaker te vinden voor de ontwikkeling van logo’s en huisstijlen. Als we dan via de mail het een en ander toesturen, belt de klant ons standaard even op voor een eerste reactie. Vrijwel altijd in opperste verbazing. Dat we als N35 Creatief zo goed aanvoelen hoe het bedrijf zich wil presenteren en tegelijk iets verrassends hebben weten te creëren.

DOESLIEF, het woord van 2020!

We kunnen twintigtwintig gerust beschouwen als een verloren jaar. Sportaccommodaties en sportscholen op slot, geen theatervoorstellingen, de kroegen vergrendeld en voorlopig nog geen uitzicht op dorpsfeesten en festivals. 

N35

De weg naar N35 Creatief

Ken je dat gevoel? Zo’n stemmetje in je hoofd die je op de meest onverwachte momenten aan het denken zet. Soms ’s nachts, soms overdag. Natuurlijk kun je het negeren, maar er is geen aan- en uitknop, dus je moet er toch een keer aan toegeven. Want, het knaagt aan je. Het stemmetje zegt dat je aan de vooravond staat van een belangrijke beslissing.

Content maken

De content ligt voor het oprapen!

“Een vliegende kraai pikt altijd iets uit de lucht.” Het was zo ongeveer de lijfspreuk van mijn eerste werkgever. En één van mijn eerste lessen als beginnend journalist c.q. tekstschrijver. Het komt er op neer dat je altijd de ogen moet openhouden, want het nieuws ligt (letterlijk) op straat. En dus ook altijd de oren gespitst houden. In de winkel kun je tussen de doperwten en het wc-papier namelijk ‘per ongeluk’ een gesprek opvangen dat een prima fundament vormt voor een baanbrekend artikel.