Content maken

De content ligt voor het oprapen!

“Een vliegende kraai pikt altijd iets uit de lucht.” Het was zo ongeveer de lijfspreuk van mijn eerste werkgever. En één van mijn eerste lessen als beginnend journalist c.q. tekstschrijver. Het komt er op neer dat je altijd de ogen moet openhouden, want het nieuws ligt (letterlijk) op straat. En dus ook altijd de oren gespitst houden. In de winkel kun je tussen de doperwten en het wc-papier namelijk ‘per ongeluk’ een gesprek opvangen dat een prima fundament vormt voor een baanbrekend artikel.