Portfolio page

Deventer Ziekenhuis
Omschrijving
  • Opdrachtgever Deventer Ziekenhuis
    Het Deventer Ziekenhuis biedt snel toegankelijke topzorg in een straal van 75 kilometer rond om Deventer. Er wordt gewerkt in een sfeer van kwaliteit, veiligheid en vertrouwen. Patiënten voelen zich snel in vertrouwde handen. Om de doelgroep te bereiken en te informeren geeft SonoDruk in samenwerking met het ziekenhuis 4 maal per jaar de sjieke Patiënten Informatiekrant “UwDz” uit in een oplage van 150.000 exemplaren huis aan huis. Wij verzorgen in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie van DZ de advertentieacquisitie en advies. We screenen de markt en zoeken naar zorg gerelateerde adverteerders die wellicht op termijn ook openstaan om met DZ een partnership aan te gaan.

    www.dz.nl

    Opdrachten
    Advertentieacquisitie en advies voor UwDZ

Top